Kailangan ba ng tao ang Relihiyon?

Kailangan ba talaga natin ng Relihiyon? May mga sarili tayong pag-iisip at nakaimbento tayo ng artificial intelligence, Naka-imbento tayo ng mga microchip at nakapagdisenyo ng mga space shuttle, at tayo ay nasa ikadalawampu't isang siglo, Ngunit nais kong pagnilayan mo ang mga nakakagulat na bilang na ito, Sila ang mga biktima ng mga digmaan at kabaliwan ng tao

World War I: (1914-1918) 15 million

Russian Civil War (1917-1922) 9 million

The Soviet Union is a negative regime (1924-1953) 20 million

 Ang tanong ay kung sino sa mga tao ang nakatikim ng mga nakakalason at masasakit na mga paltos ng gas, barbed wire, at matataas na eksplosibo at eugenic na mga eksperimento. heavy artillery, pseudo-scientific justifications para sa mass murder, at mga cluster bombs, umaataking mga submarino, at napalm at intercontinental ballistic missiles, mga platform ng korte ng militar, at mga sandatang nuklear

 Ituloy natin

World War II: (1945-1939)  55 million

For the Chinese Civil War (1949 - 1945) 2.5 million

People's Republic of China, Mao Zedong's regime (1975 - 1949) 40 million

Test (1950) 600 thousand

Congo (1908-1886) 8 million

Mexico (1920-1910) 1 million

Gusto mo pa madagdagan? Sinuman ay hindi gustong mangyari ito ulit

Ngunit nais kong pagnilayan mong mabuti ang nangyayari sa mundo, ang kahirapan, gutom, at mga digmaan at pagsabog,

Labag sa batas na pagpatay, kabaliwan, tapos sasagutin namin ang tanong mo, Naniniwala ka ba na kaisipan ng tao ang dahilan ng lahat ng ganitong paghihirap, Katotohanang ito ay paraan lamang upang tayo ay makalabas sa kalituhan na ito? 

Dahil siya ang may gusto sa atin sa paghihirap na ito, at siya nga, Kailangan niya ng sanggunian sa kanyang impluwensya sa tamang landas,Kung hindi, ito ay magiging tulad ng isang dahon na madaling maapektuhan ng ihip ng hangin kayat nagagalaw sa kanan at kaliwa kahit saan nya gustuhin

Ang totoo at maling mga coordinate ay magkakapatong at maglalabo tulad ng isang sirang signal ng radar,At ang mga may utang din ay nakakagawa ng krimen, Maitatanggi mo ba yan? Kapag nakalimutan o napapansin nila ang mahahalagang aspeto na naghihiwalay sa mga relihiyon sa mga batas na gawa ng tao, na hindi hihigit sa tinta sa papel. ang bawat tao ay may pagnanais na putulin ang tanikala. ang lahat ng batas sa mundo ay walang kapangyarihan upang pigilan ang isang tao sa paggawa ng isang gawain, hangga't nasa labas ang balakid,

ang tao ay patuloy na maimpluwensyahan ng kanyang masasamang pagnanasa Maliban na lang kung siya mismo ang papatay dito at hahawak dito sa kanyang malayang pamamahala, At Hindi sa batas ng tungkod, o sa sandata ng pulis, kapag nakalimutan nila, o nakalimutan ang tungkol sa natatanging punto na nagpapakilala sa relihiyon mula sa iba pang mga batas,

Ang relihiyon naman ay nagiging isang walang laman na batas mula sa kaluluwa, Sumpa sa Diyos, Ano ang pangunahing aral na ito, kung gayon, ay ang mahiwagang sangkap na ito na ginagawang mag-commit ang mga tao

Sandali, bakit ang mga ateista ay sumusumpa sa Diyos sa pananalita? Hindi ba mas lohikal na manumpa sa pamamagitan ng mitosis? James pakiusap, o ebolusyonaryong serye? Ito ay isang karaniwang ekspresyon lamang, Sigurado ka bang sinipi ito sa parehong salita? Kung nasa isang kahoy ako sa ilalim ng dagat, At hihingi ka sa Diyos na kailangan mo ng isang tao na tutulong sayo sa mahirap na kalagayan

Masasagot mo ba ang katanungang ito? Nabasa mo na ba ang Robinson Crusoe?

O panginoon,

Dapat mong mabasa yaon para malaman mo na ang Pagkilala sa panginoon ay nasa likas na ng paniniwala ng tao

Mayroon kapa bang balak sagutin ang tanong ko?  Sinagot mona ang sarili mong tanong … Ano?  Sinagot mona ang sarili mong tanong

Kung ang muling katanungan ay, Ano ang pangunahing elemento na nagpapaiba sa makalangit na batas sa anumang iba pang batas? Ibig mong sabihin...

Allah (Diyos)