Magsalita At Magpasya

Pinakapapolar na mga tanong

Sino si Allah?

Sinasabi ng mga tao na ang 'nakakakita ay naniniwala' at samakatuwid ay pinaniniwalaan lamang nila ang kanilang nakikita. Sinasabi nila na hindi nila nakikita ang Diyos.

03/04/2023 552 0

Ano ang layunin ng Buhay?

bakit ka nabubuhay? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo naisip yun? Muslim man, O Kristiyano o Hudyo o agnostiko, Bawat isa ay kailangan niyang itanong sa sarili niya ang ganitong tanong, Ang layunin ba ng aking buhay ay kumain at sumunod lamang sa tawag ng kalikasan…? Ito lang ba yun?

12/03/2023 524 0

Ano ang limang haligi ng Islam?

Ang Islam ay isang matayog na istraktura na nakatayo sa limang haligi kung wala ang mga haliging ito, ang istraktura ay mahina ang pundasyon, at madali itong babagsak

10/05/2023 522 0

Ano ang opinyon ng Islam sa teorya ni Darwin?

Hello. Ang pangalan ko ay Charles Darwin.Maliban kung nakatira ka sa isang kweba mula nang ikaw ay ipinanganak, Naglakbay ako sa mundo upang matuklasan ang pinagmulan ng mga espesye at pagkatapos ay ginawa ko ang teorya ng ebolusyon.

12/03/2023 506 0

Bakit ang mga Muslim ay nag-aayuno sa Ramadan?

Bakit ang mga Muslim ay nag-aayuno sa Ramadan?? Karamihan sa mga taong sobra sa timbang ay nasubukan ang iba't ibang uri ng pag-aayuno. Ang ilan ay iinum lamang ng katas sa isang araw, o kakain lamang ng prutas, o umiiwas sa anumang asukal o carbohydrates, o huminto sa pag-inom ng alak sa loob ng ilang panahon.

12/03/2023 688 0

Kailangan ba ng tao ang Relihiyon?

Kailangan ba talaga natin ng Relihiyon? May mga sarili tayong pag-iisip at nakaimbento tayo ng artificial intelligence, Naka-imbento tayo ng mga microchip at nakapagdisenyo ng mga space shuttle, at tayo ay nasa ikadalawampu't isang siglo, Ngunit nais kong pagnilayan mo ang mga nakakagulat na bilang na ito, Sila ang mga biktima ng mga digmaan at kabaliwan ng tao

16/03/2023 547 0

Ang katayuan ng kababaihan sa Islam

Sa France noong 586 AD Isang kumperensya ang ginanap upang pag-usapan kung ang isang babae ba ay tao at may kaluluwa o wala? ang kanyang kaluluwa ba ay tao o hayop? At ang kanyang kaluluwa ba ay katulad ng lalaki o hindi?

16/03/2023 541 0

Bigyan mo ako ng dahilan para mag Muslim

Bigyan mo ako ng dahilan para mag Muslim, isang dahilan lang? sige na! tingnan natin kung anong maibibigay mong dahilan.

10/05/2023 502 0

Sampung katotohanang tungkol kay Hesus

Iniisip ng karamihan sa mga Kristiyano na ayaw ng mga Muslim kay Hesus, o sa pinakamabuti ay walang pumapanig sa kanya, o ang pagtingin sa kanya sa parehong paraan tulad ng pagtingin ng mga Kristiyano kay Muhammad (sumakanya ang kapayapaan). Ang katotohanan ay lubos na naiiba, Narito ang sampung katotohanan tungkol sa katayuan na ibinibigay ng Islam kay Hesus, na maaaring hindi mo pa narinig noon.

10/05/2023 491 0

Pinakanapanood na mga Video

Pinaka sikat na maiikli

Pinakapapolar na mga Aklat

Ahmad Jebreel Salas
Sino ang Dapat Sambahin?

Sino ang Dapat Sambahin?

26/02/2023 729
Ahmad Jebreel Salas
Ang Talambuhay ng Propeta

Ang Talambuhay ng Propeta

26/02/2023 695
Ahmad Jebreel Salas
Sino ang Anti-Kristo?

Sino ang Anti-Kristo?

26/02/2023 695
Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha
Ang Islam....Bakit?

Ang Islam....Bakit?

26/02/2023 605
Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha
ANG SUSI SA PAG-UNAWA SA ISLAM

ANG SUSI SA PAG-UNAWA SA ISLAM

26/02/2023 503
Ahmad Jebreel Salas
HESUS ANAK NI MARIA PROPETA HINDI DIYOS

HESUS ANAK NI MARIA PROPETA HINDI DIYOS

26/02/2023 453

Pinakapapolar na mga audio

Kailangan ba ng tao ang Relihiyon?
Bakit ang mga Muslim ay nag-aayuno sa Ramadan?
Ano ang layunin ng Buhay?
Ang katayuan ng kababaihan sa Islam
Ano ang opinyon ng Islam sa teorya ni Darwin?

Pinakapapolar na mga artikolo