Pananaliksik ni Newton sa Trinidad

Ang physicist na Ingles na si Isaac Newton ay higit na sikat, siya ay itinuturing na isa sa mga pinaka-maimpluwensyang siyentipiko sa lahat ng panahon dahil sa kanyang mga teorya at natuklasan na itinuturing ng mga tao bilang mahusay na mga tuklas na pang-agham hanggang sa ngayon.

Gayunpaman, mayroong isang bagay tungkol kay Newton na hindi alam dahil hindi ito kailanman nasa ilalim ng pansin sa kabila ng kahalagahan nito, ibig sabihin ay ang kanyang katayuan patungkol sa Trinidad, isang aspeto na higit na ikinakategorya ng Kristiyanismo.

Ang katayuang ito ay halos naging kapalit ng kanyang buhay. Kaya, ano ang katayuan ni Newton patungkol sa Trinidad? Ano ang mga dahilan para sa katayuan na ito? Ano ang pananaw niya patungkol sa Diyos? Paano nakialam ang Trinidad sa paniniwalang Kristiyanismo mula sa pananaw ni Newton? Ang mga katanungang ito ay sasagutin sa pelikula ...