"Newton ... at ang Trinidad"

maimpluwensyang siyentipiko sa lahat ng panahon dahil sa kanyang mga teorya at natuklasan na itinuturing ng mga tao bilang mahusay na mga tuklas na pang-agham hanggang sa ngayon.

Gayunpaman, mayroong isang bagay tungkol kay Newton na hindi alam dahil hindi ito kailanman nasa ilalim ng pansin sa kabila ng kahalagahan nito, ibig sabihin ay ang kanyang katayuan patungkol sa Trinidad, isang aspeto na higit na ikinakategorya ng Kristiyanismo.