Ano ang layunin ng Buhay?

bakit ka nabubuhay? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo naisip yun? Muslim man, O Kristiyano o Hudyo o agnostiko, Bawat isa ay kailangan niyang itanong sa sarili niya ang ganitong tanong, Ang layunin ba ng aking buhay ay kumain at sumunod lamang sa tawag ng kalikasan…? Ito lang ba yun?