Bạn có biết Kinh Qur'an là gì không?

Những sự thật về Kinh Qur’an cao quí 

Kinh Qur'an là quyển Kinh duy nhất được hàng triệu người thuộc lòng. Cho dù tất cả các bản sao của Kinh Qur'an có biến mất khỏi trái đất thì điều này vẫn không ảnh hưởng đến việc Qur’an được lưu giữ mãi mãi và Qur’an không bị bóp méo và thay đổi, và điều kỳ lạ là điều này đã được nhắc trong chính Qur'an:

{Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur’an) xuống và chính TA sẽ bảo quản Nó.}

(chương 15 – Al-Hijr: 9)

. Qur'an không phải là lời nói bình thường (được khải thị từ Allah) hoặc (là những ý nghĩa mà Allah muốn truyền đạt và được Muhammad sắp xếp theo cách riêng của mình tùy thích). Thay vào đó, Qur'an là (lời phán của Allah). Vì vậy, trong Qur’an không có bất sai sót nào dù một lỗi nhỏ, bởi lẽ, đó là lời phán của Allah, Đấng có sự hoàn hảo tuyệt đối và sự hiểu biết tuyệt đối.

 
Mặc dù người Muslim đã nghiên cứu rất chuyên sâu về Qur'an trong nhiều thế kỷ, nhưng họ vẫn không ngừng khám phá ra thêm những bí mật khác trong Nó. Cũng như phát hiện thêm các ý nghĩa khác cả về mặt pháp lý và ngôn ngữ học cho đến tận ngày nay và dựa theo Qur’an các học giả Muslim đã xây dựng các ngành khoa học hoàn chỉnh. Đúng vậy, Kinh Qur'an chứa thông tin khoa học mà “một người không thể có được số kiến thức đó vào thế kỷ thứ sáu sau Công nguyên cho được, chẳng hạn như: các giai đoạn hình thành phôi thai, sự hình thành núi non, thông báo kết quả của các trận chiến trước khi được nổ ra nhiều năm, v.v. 


Lời giải thích duy nhất có thể cho tất cả điều này là Allah, Đấng Tạo Hóa, đã khải thị chúng cho Sứ Giả Muhammad của Ngài – Sollollohu ‘alaihi wasallam – trong Kinh Qur'an Qur'an mâu thuẫn với bản chất của Nabi – Sollollohu ‘alaihi wasallam – Trong Kinh Qur'an cao quí, có lời trách móc đối với Vị Nabi – Sollollohu ‘alaihi wasallam – cho dù theo cách Người đối xử với một số người Muslim, hay cách Người đối xử với vợ, hay cách Người đối xử trong thời chiến, hoặc cách ứng xử của Người với người thân của mình. Nếu như Qur'an do Muhammad viết, thì tại sao Người lại viết những điều mâu thuẫn với những gì cá nhân mình muốn làm.. và điều đó tìm thấy hơn một lần? Trong suốt mười bốn thế kỷ mà hàng tỷ người sinh sống, không một con người nào có thể sáng tác một câu Kinh nào tương tự như những từ được viết trong Kinh Qur’an, mặc dù Kinh Qur’an rõ ràng thách thức con người cố gắng làm điều đó. 


Tận ngày nay, thử thách vẫn còn bỏ ngỏ, và Qur'an cũng thách thức con người tìm ra một sai lầm trong Qur'an, và hơn mười bốn thế kỷ qua, dù chỉ một người trong số hàng tỷ người đã và đang sống vẫn không làm được điều đó. Có rất nhiều người trong số những người học tiếng Ả-rập muốn tìm tòi sai sót trong Qur'an, nhưng kết quả cuối cùng là họ trở thành người Muslim. Nabi Muhammad – Sollollohu ‘alaihi wasallam – đã hơn một lần kiềm chế không làm rõ ý định của một số câu Kinh khi mọi người hỏi Người, hoặc bày tỏ ý kiến của mình về một sự việc hoặc phản ứng của Người đối với câu hỏi của ai đó. nhưng Người đã chờ đợi lời mặc khải đến với mình từ Allah Toàn Năng, và có lẽ việc chờ đợi quá lâu lời mặc khải này, là bằng chứng cho thấy rằng chính Người không phải là tác giả của Kinh Qur’an. Qur'an đã được khải thị xuống cho một người mù chữ, vâng. “Muhammad” không thể đọc và viết, và Người vẫn như vậy cho đến khi chết. Đây là một sự thật lịch sử. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào một người đàn ông mù chữ có thể bị buộc tội chuyển Qur’an từ các nguồn sách khác cho được? Cũng như viết một cuốn sách không hề có sai sót trong đó? Và cuốn sách này đã được trích dẫn từ đâu?! 


Tóm lại, Qur’an là cuốn sách duy nhất trong số những cuốn sách tôn giáo trên trái đất mời gọi bạn tin vào Nó thông qua nhận thức của lý trí, chiêm nghiệm và suy tư. Trái ngược với tất cả các tôn giáo, dù là tôn giáo được thiên khải đã bị bóp méo, hay tôn giáo trần thế do con người phát minh ra, và ý tưởng kêu gọi loại bỏ tâm trí là một điều cần thiết cho sự trong sạch và thanh thản của niềm tin. Tuy nhiên, trong Islam, tâm trí là một điều cần thiết và là trụ cột thiết yếu của đức tin. Chúng tôi mời bạn tải xuống một bản sao của Qur'an ... và sử dụng tâm trí của bạn để đọc nó.