Sự thật về Giê-Su

Những sự thật ấn tượng có thể bạn chưa biết về Giê-su trong Islam

 

Hầu hết các tín đồ Thiên Chúa giáo nghĩ rằng người Muslim ghét Giê-su, hoặc ít nhất là không thích Người, hoặc nhìn Người như cách mà những người Thiên Chúa nhìn Muhammad (xin Allah ban phước lành và bình an cho Người). Nhưng sự thật thì ngược lại; sau đây là mười sự thật về Giê-su trong Islam mà bạn có thể chưa biết trước đây.

Đầu tiên: Câu chuyện về Giê-su trong Qur’an bắt đầu với bà của Người, vợ của Imran, người đã thề nguyện để con gái của mình thờ phượng Allah (Chúa), và lời thề đã được thực hiện bởi Đức Maria (mẹ của Giê-su), là người phụ nữ tốt nhất trong thời đại của bà và là một trong những tạo vật tốt nhất của Allah, như đã nêu trong Qur'an: Khi vợ của ‘Imran cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề tôi nguyện dâng hiến đứa con trong bụng của bề tôi cho Ngài để nó toàn tâm thờ phượng Ngài, xin Ngài hãy chấp nhận (sự hiến dâng này) từ bề tôi, quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe, Hằng Biết”. Sau khi hạ sinh, (vợ của ‘Imran) lại cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề tôi đã hạ sinh con gái,  xin Ngài hãy chấp nhận (sự hiến dâng này) từ bề tôi, quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe, Hằng Biết” chỉ Ngài mới biết rõ về đứa con mà bề tôi đã hạ sinh, chắc rằng con trai không giống như con gái (về mặt hành đạo), bề tôi đặt tên cho nó là Maryam, bề tôi khẩn xin Ngài phù hộ cho nó và con cháu của nó tránh khỏi lũ Shaytan đã bị nguyền rủa.” Thế là Thượng Đế của Nữ (vợ của ‘Imran) chấp nhận sự hiến dâng của Nữ một cách tốt lành, Ngài đã phù hộ cho con gái  (Maryam) của Nữ trưởng thành tốt đẹp dưới sự bảo hộ của Zakariya. Cứ mỗi lần Zakariya đi vào nội phòng (nơi hành đạo) của Maryam, Y luôn thấy bên cạnh Maryam nhiều thực phẩm (trái mùa). Y hỏi (trong ngạc nhiên): “Này Maryam, con có thức ăn này từ đâu?”. Maryam đáp: “Dạ, nó từ nơi Allah, quả thật, Allah ban phát bổng lộc vô kể cho bất kỳ ai Ngài muốn.” 

Thứ hai: Maria hay Maryam (mẹ của Giê-su) được nhắc đến 31 lần trong Kinh Qur’an không có tên người phụ nữ nào khác được nhắc đến ngoại trừ Maryam (cầu bình an cho bà) tên của bà được nhắc đến nhiều hơn bất kỳ phụ nữ Muslim nào (Nhân tiện, nhiều hơn số lần nó được đề cập trong Tân Ước) 

Thông tin nhanh: Có cả một chương trong Qur'an mang tên Maryam (Maria), cầu bình an cho bà, đó là chương số 19, bây giờ bạn có thể dễ dàng đọc nó trực tuyến, nó chỉ gồm 6 trang!.

Thứ ba: Người Muslim tin rằng Ysa (Giê-xu) không chỉ là một Nabi đến từ Allah (Đúng hơn, Người là một trong năm vị Nabi giỏi nhất được Allah gửi đến cho mọi người, và danh hiệu của họ: Ulu Al-Azm). Trên thực tế, đức tin của một người Muslim không có giá trị cho đến khi anh ta tin rằng Ysa (Giê-su) – cầu bình an cho Người – là người bề tôi của Allah và Sứ giả của Ngài và (Ngài tạo ra y từ) một Lời phán của Ngài được thổi vào Maryam (Đức Maria) và linh hồn từ Ngài.


Thứ tư: Sự ra đời đồng trinh, người Muslim tin rằng Giê-su được sinh ra một cách đồng trinh, nghĩa là: không có cha một phép lạ thể hiện quyền năng của Allah Toàn Năng và sự đặc biệt của Giê-su như một thử thách cho mẹ của Người Maryam Người đã chịu đựng sự tổn hại từ phía người dân của mình, như đã nêu trong Qur’an:

(Maryam không khỏi ngạc nhiên) nói: “Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai khi mà chưa từng có một người phàm nào chạm đến người tôi. Hơn nữa, tôi đâu phải là một người phụ nữ hư đốn.”

(Maryam:20)

Thứ năm: Giê-su đã nói chuyện lúc vẫn còn nằm trong nôi, và đây là phép lạ đầu tiên của Người và là bằng chứng cho sứ mạng Nabi của Người, Người đã lắng nghe những lời đầu tiên của mình được nói trong nôi rồi (Maryam) lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) liền bảo: “Làm sao mà bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé còn nằm trong nôi chứ?” (Ngay lúc đó, đứa bé) lên tiếng: “Quả thật Ta là một người bề tôi của Allah. Ngài ban cho Ta Kinh Sách và chọn Ta làm một vị Nabi.” “Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta có mặt và ra lệnh cho Ta phải dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah suốt thời gian Ta sống trên đời.” “(Ngài ra lệnh cho Ta) phải hiếu thảo với mẹ của Ta; và Ngài không chỉ định Ta thành kẻ ngạo mạn và vô phúc. Và sự bình an được ban cho Ta vào ngày Ta sinh ra đời, vào ngày Ta chết đi và vào ngày Ta được phục sinh trở lại!”.

Thứ sáu: Sứ mệnh của Giê-su trong Islam: rất rõ ràng và đơn giản.


Đó là: mời gọi mọi người thờ phượng duy nhất một mình Allah, Đấng không có đối tác “Bề tôi chỉ nói với họ những gì Ngài đã ra lệnh cho bề tôi, (đó là): ‘Các người hãy thờ phượng Allah, Thượng Đế của Ta và Thượng Đế của các người”. Bề tôi là nhân chứng cho họ trong suốt thời gian bề tôi còn sống bên họ, nhưng sau khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài thì Ngài là Đấng Giám Sát họ và Ngài làm chứng cho tất cả mọi việc.” (Al-Ma-idah:117). Và Người cũng báo tin mừng về sự xuất hiện của một vị Nabi cuối cùng khi Ysa, con trai của Maryam, nói: “Hỡi con cháu Israel! Ta đích thực là Sứ Giả của Allah được phái đến với các người xác nhận những điều đã đến trước Ta trong Kinh Tawrah đồng thời mang tin tốt lành về một Sứ Giả của Allah sẽ đến sau Ta, tên Ahmad”. Tuy nhiên, khi Y (Muhammad) đến gặp chúng với những bằng chứng rõ thì chúng nói:

“Đây rõ ràng là một trò ma thuật.”

(Assaf: 6)

Thứ bảy: Người Muslim tin vào phép lạ của Giê-su, như việc Người làm cho người chết sống lại bạn có nghe điều đó đúng không? Người thổi vào những con chim bằng đất sét, và chúng trở thành những con chim thực sự bạn cũng đã nghe điều này đúng không?. Người đã chữa lành bệnh phong, bệnh mù và các bệnh khác, và tất cả những điều đó đều được thực hiện với sự cho phép Allah.

Thứ tám: Người Muslim nhắc đến Giê-su thường kèm theo cụm từ, “cầu bình an cho Người” Đó là câu mà họ thường nói mỗi khi nhắc đến tên của Muhammad, Ysa (Giê-su), Abraham và tất cả các Nabi đây là sự tôn trọng dành cho tất cả họ.


Thứ chín: Giê-su không bị đóng đinh, mà Allah đã đưa Người lên ở nơi Ngài: Đây là sự thật mà Allah Toàn Năng đã nói với chúng ta trong Kinh Qur’an Và (TA đã nguyền rủa họ) vì lời nói của họ rằng chúng tôi đích thực đã giết chết Masih Ysa (Giê-su) con trai của Maryam, Thiên Sứ của Allah. Tuy nhiên, họ thực sự đã không giết được Y và cũng không hề đóng đinh được Y lên cây thập tự mà đó chỉ là một sự tương tự dành cho họ mà thôi. Những người tranh cãi nhau về sự việc đó đều không thoát được nỗi hoài nghi, họ đã không hề biết rõ về sự việc đó mà chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Họ chắc chắn đã không giết được Ysa. Đúng vậy, (họ đã không giết được Ysa) bởi Allah đã đưa Y lên nơi Ngài. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.

Thứ mười: Điều ngạc nhiên cuối cùng: Người Muslim tin vào sự trở lại của Giê-su vào ngày tận thế Giê-su sẽ xuống từ trời một lần nữa, và Dajjal (Antichrist) sẽ bị giết Người sẽ truyền bá công lý và điều tốt cho mọi người và tiền của trở nên nhiều đến mức không ai muốn lấy nó và Người sẽ bẻ gãy cây thánh giá để bác bỏ những người nói rằng người Do Thái đã đóng đinh Người và Người giết lợn (heo), loài vật mà những kẻ xuyên tạc thông điệp của Người đã cho phép ăn thịt.

Nếu 10 thông tin đó gây ngạc nhiên cho bạn, bạn có thể tra cứu nó trên Internet, bạn có thể tìm hiểu những gì Qur'an và Nabi Muhammad đã nói về Giê-su, cầu xin bình an cho họ và những gì người Muslim tin vào vấn đề này và tôi hứa rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin tuyệt vời hơn.