Mục đích của cuộc sống là gì?

Dù bạn là người Hồi giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, vô thần hay người theo chủ nghĩa trung lập, mỗi người trong chúng ta đều tự hỏi bản thân mình câu hỏi này. Mục đích của cuộc đời tôi có phải chỉ để ăn uống và nghe theo tiếng gọi của tự nhiên không, chúng ta sống trên hành tinh này là vì mục đích này? Không phải chỉ vậy, phải có một mục đích cao cả hơn, một mục đích vĩnh viễn không bao giờ mất đi, mục đích này là gì?