Tại sao người Muslim hành hương Hajj?

Quả thật, Tawaf quanh Ka’bah ngược chiều kim đồng hồ gợi lên những sự chuyển động của mọi vật trong vũ trụ này từ vật nhỏ nhất đến vật lớn nhất, trong đó là dấu hiệu cho thấy sự vận động của vũ trụ khi vũ trụ từ hạt nguyên tử đến thiên hà đều quay theo hướng này và sự chuyển động có thể thấy vũ trụ chứa đựng mọi thứ. Hạt nguyên tử Electron quay quanh hạt nhân và các mặt trăng xoay quanh các hành tinh của chúng, các hành tinh quay quanh mặt trời, các mặt trời và vì sao xoay quanh tâm các thiên hà của chúng.